Τα οφιολιθικά πετρώματα θεωρούνται υπόλειμμα του ωκεάνιου πυθμένα και του υποκείμενου ανώτερου μανδύα. Τα πετρώματα αυτά ανήλθαν στην επιφάνεια στις θέσεις διάνοιξης των ωκεάνιων πλακών. Το όνομα οφιόλιθος προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει πέτρα φίδι, εξαίτιας του συνήθως πράσινου χρώματος που έχουν τα πετρώματα που τους αποτελούν (σπιλίτες, σερπεντινίτες).

Η μεγάλη τους σημασία έγκειται στο γεγονός ότι συναντώνται σε οροσειρές όπως οι Άλπεις και τα Ιμαλάια, τα οποία υποδεικνύουν την παρουσία ωκεάνιων πετρωμάτων που πλέον έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας της σύγκλισης των πλακών. Αυτό το γεγονός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία