Ο Ιωάννης ΙΗ΄ (Papa Giovanni XVIII, θάν. 18 Ιουλίου 1009) ήταν Πάπας. Γεννήθηκε στη Ρώμη και διετέλεσε Πάπας από το 1004 μέχρι το 1009. Κατά την περίοδο της αρχιερατείας του αποκατέστησε τις διαταραγμένες σχέσεις της Δυτικής Εκκλησίας με το Βυζάντιο. Αντίθετα την ίδια περίοδο συγκρούστηκε έντονα με το Ροβέρτο τον Ευσεβή της Γαλλίας.

Πάπας
Ιωάννης ΙΗ΄
ΑπόΙανουάριος 1004
ΈωςΙούνιος 1009
ΠροκάτοχοςΙωάννης ΙΖ΄
ΔιάδοχοςΣέργιος Δ΄