Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο Πάπας Λέων Ζ΄ (Papa Leone VII, ... - 13 Ιουλίου 939) ήταν Πάπας από τις 3 Ιανουαρίου του 936 έως το θάνατό του το 939. Ήταν ο διάδοχος του Πάπα Ιωάννη ΙΑ΄ και τον ακολούθησε ο Πάπας Στέφανος Η΄. Η εκλογή του Λέοντα Ζ' ως Πάπα εξασφαλίστηκε από τον Αλβέριχο Β', κυβερνήτη της Ρώμης εκείνη την εποχή. Αν και διατήρησε στενή φιλία με τον Αλβέριχο, γιο της διάσημης εταίρας Μαροκίας, εντούτοις κάλεσε παρ΄ αυτόν τον ηγούμενο της Μονής του Κλουνύ Όθωνα στον οποίο και εμπιστεύθηκε την αποκατάσταση της μοναχικής τάξης και πειθαρχίας στα εντός της Ρώμης και πέριξ μοναστήρια.

Πάπας
Λέων Ζ΄
Leone-VII.jpg
Από 3 Ιανουαρίου 936
Έως 13 Ιουλίου 939
Προκάτοχος Πάπας Ιωάννης ΙΑ΄
Διάδοχος Πάπας Στέφανος Η΄
Προσωπικά στοιχεία
Γέννηση Ρώμη
Θάνατος 13 Ιουλίου 939