Ο Στέφανος Δ΄ διετέλεσε Πάπας για επτά μήνες, από τον Ιούνιο του 816 ως τον Ιανουάριο του 817.

Πάπας Άγιος
Στέφανος Δ΄
Από22 Ιουνίου 816
Έως24 Ιανουαρίου 817
ΠροκάτοχοςΛέων Γ΄
ΔιάδοχοςΠασχάλης Α΄
Ο Πάπας Στέφανος Δ΄ με τον Λουδοβίκο τον Ευσεβή

Διαδέχτηκε τον Πάπας Λέοντα Γ΄, του οποίου την πολιτική ακολούθησε. Αμέσως μετά την ανάρρησή του στον Παπικό Θρόνο, ζήτησε από το λαό της Ρώμης να ορκιστεί πίστη στο Φράγκο βασιλιά Λουδοβίκο τον Ευσεβή, στον οποίο μετέβη αυτοπροσώπως τον Αύγουστο του 816.

Αφού έστεψε βασιλιά το Λουδοβίκο στη Ρενς τον Οκτώβριο, επέστρεψε στη Ρώμη, όπου πέθανε τον Ιανουάριο του 817.