Τα πέλλετ ή συσσωματώματα ξύλου (pellets) είναι στερεά βιοκαύσιμα, οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον, που προέρχονται από ξύλο ή από βιομάζα. Παράγονται κυρίως από πριονίδι ή υπολείμματα από πριστήρια και μονάδες κατεργασίας ξύλου (λ.χ. τσιπς-ξυλοτεμαχίδια, εξακρίδια, ξυλόσκονη).

Πέλλετ ξύλου

Σε αρκετές περιπτώσεις, πέλλετ (που δεν είναι όμως πέλλετ ξύλου) παράγονται κι από εναλλακτικές πρώτες ύλες βιομάζας, όπως είναι το πυρηνόξυλο, κλαδέματα δέντρων (π.χ. ελιάς, οπωροφόρων δένδρων), και υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών [1]

Παραγωγή Επεξεργασία

Η διαδικασία παραγωγής των "πέλλετ ξύλου" περιλαμβάνει διαδοχικά τα ακόλουθα στάδια [2] [3]:

1) την αποθήκευση των πρώτων υλών [βιομάζας] σε καθαρό και στεγνό χώρο

2) τη ξήρανση της ώστε να μειωθεί η περιεκτικότητά της σε υγρασία

3) τον τεμαχισμό και άλεσή της

4) τη συμπίεσή της σε ειδικές πρέσες μήτρας (pelletizing ή pellet mills)

5) την ψύξη και την κοσκίνιση του παραγόμενου πέλλετ

6) την αποθήκευση του τελικού εναλλακτικού καυσίμου που παράγεται σε ασφαλές μέρος.

Βασική προϋπόθεση σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η πρώτη ύλη να αποτελείται αποκλειστικά από καθαρό ξύλο, χωρίς προσμίξεις από χημική ουσία (π.χ. βαφές, βερνίκια, κ.λπ.), ή ξύλο βαμμένο, εμποτισμένο με συντηρητικά, ή από ξυλοπλάκες όπως ινοπλάκες και μοριοπλάκες. Παράλληλα, κατά την παραγωγή τους δεν χρησιμοποιούνται χημικά, καθώς η συνεκτική ουσία που τους χαρίζει τη συμπαγή τους μορφή, είναι η λιγνίνη, δηλ. η φυσική συγκολλητική ουσία που περιέχεται στο ξύλο. Η διαδικασία παραγωγής του πέλλετ συντελεί στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντος, και είναι απαραίτητο να ελέγχεται πλήρως η παραγωγική διαδικασία. Οποιαδήποτε μεταβολή στις συνθήκες παραγωγής του πέλλετ (π.χ. μη επαρκής ξήρανση, χαμηλότερη θερμοκρασία κατά τη συμπίεση, τέφρα, μη σταδιακή ψύξη) έχει ως συνέπεια την παραγωγή κατώτερης ποιότητας προϊόντος, με χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση. Το υψηλό ποσοστό τέφρας (ανοργάνων ουσιών) είναι η κυριότερη αρνητική παράμετρος στην ποιότητα των πέλλετ.

Χαρακτηριστικά των πέλλετ ξύλου Επεξεργασία

Ως προς τη μορφή τους, τα πέλλετ ξύλου έχουν μικρό, κυλινδρικό σχήμα και λεία εξωτερική επιφάνεια. Αυτά τα χαρακτηριστικά τους προσδίδουν ιδιότητες ρευστού (μεγάλη ευκολία στη ροή). Συνεπώς, η αποθήκευση και μεταφορά τους είναι πιο εύκολη και αποδοτική από οποιαδήποτε άλλο είδος ξύλου. [4]

Βασικό χαρακτηριστικό του πέλλετ ξύλου είναι η χαμηλή περιεχόμενη υγρασία του (συνήθως 8-10%), η χαμηλή περιεκτικότητα του σε τέφρα (στάχτη) και η υψηλή θερμαντική του αξία[5]. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν εξαιρετικά ελκυστικό και αποδοτικό καύσιμο - βιοκαύσιμο. Οι παραπάνω ιδιότητες των πέλλετ ξύλου έχουν αποτυπωθεί στο Διεθνές Πρότυπο DIN ΕΝ ISO 17225-2 που καθορίζει αυστηρά όρια στις ιδιότητες των πέλλετ ξύλου. Σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο, τα πέλλετ ξύλου διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ποιότητας: ENPlus Α1, Α2 και Β. Οι αυστηρότερες προδιαγραφές αντιστοιχούν στα ποιότητας Α1 πέλλετ ξύλου, τα οποία αποτελούν εξαιρετικής ποιότητας καύσιμο (βιοκαύσιμο) και ιδανικό για οικιακή κατανάλωση.[6]

Πηγές αναφέρουν ότι οι καταναλωτές οφείλουν να ζητούν παραστατικά που να βεβαιώνουν την ποιότητα λ.χ. Α1 του προϊόντος, διότι κυκλοφορούν ορισμένες φορές και πέλλετ αμφιβόλου ποιότητας στην ελληνική αγορά.[7]

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία