Η παγκόσμια σταθερά των αερίων ή σταθερά των ιδανικών αερίων R είναι η σταθερά που συνδέει τα καταστατικά μεγέθη P, V και T στην καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.

Η τιμή της είναι : R = 0,082 L·atm / mol·K ή R = 8,314 joule / mol·K.

H σταθερά R έχει δεδομένη τιμή ανεξάρτητα από το αέριο και τις συνθήκες.


Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία