Ο όρος παράκτιος (inshore) αφορά χαρακτηρισμό ατόμου αντικειμένου ή γεγονότος που συμβαίνει κοντά σε ακτές προερχόμενο όμως από την θάλασσα, σε αντίθεση με τον όρο παράλιος που αφορά χαρακτηρισμό επί των ιδίων που προέρχονται από την ξηρά προς την ακτή.

Παραδείγματα εφαρμογής: Παράκτιος αλιεία (αλιεία κοντά στις ακτές), Παράκτιος ναυσιπλοΐα ή Ακτοπλοΐα (ναυσιπλοΐα κοντά στις ακτές), Παράκτιος σταθμός (συνήθως σταθμός επικοινωνιών ή ελέγχου ναυσιπλοΐας ή σταθμός επιθαλασσίας αρωγής), Παράκτιο πλοίο ή ακτοπλοϊκό (πλοίο που εκτελεί πλόες συνήθως εσωτερικού, κυρίως εντός χωρικών υδάτων).

  • Ο όρος παράκτιος για πλοία αποδίδεται περισσότερο σε αντιδιαστολή προς τα Ποντοπόρα ή Ωκεάνεια ή ακόμη και για τα Μεσογειακά, των οποίων τα μεγέθη και οι εκτελούμενοι πλόες είναι σαφώς μεγαλύτεροι των παράκτιων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία