Άνοιγμα κυρίου μενού

Τον όρο παράλληλο τίτλο (αγγλικά: alternative title, γαλλικά: titre alternatif) τον συναντάμε στην καταλογογράφηση τεκμηρίων. Πρόκειται για τον τίτλο του τεκμηρίου, που εμφανίζεται στη σελίδα τίτλου του έργου ή σε πρόσθετη σελίδα τίτλου σε άλλη γλώσσα ή σε άλλη γραφή από αυτή που έχει το έργο.

Προτεινόμενη βιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Gornan, M., Winkler, Paul, (επιμ.), (1988), Anglo – American cataloguing rules, U.S.A.: American Library Association.