Παρενόχληση από θέση εξουσίας

Η παρενόχληση από θέση εξουσίας είναι μια μορφή παρενόχλησης και εκφοβισμού στον χώρο εργασίας, κατά την οποία κάποιος από θέση μεγαλύτερης εξουσίας χρησιμοποιεί την εξουσία που του δίνει η θέση του για να παρενοχλήσει ή να εκφοβίσει έναν υπάλληλο χαμηλότερης εργασιακής κατάταξης. Περιλαμβάνει μια σειρά από συμπεριφορές, από ήπιο ερεθισμό μέχρι σοβαρή κακοποίηση, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητα πέρα από τα όρια των απλών καθηκόντων της εν λόγω εργασίας. Απαγορευμένη σε ορισμένες χώρες, η παρενόχληση από θέση εξουσίας θεωρείται μια μορφή παράνομης διάκρισης των υπαλλήλων αλλά και μορφή πολιτικής και ψυχολογικής κατάχρησης. Οι μορφές αυτού του είδους παρενόχλησης περιλαμβάνουν σωματικές ή ψυχολογικές επιθέσεις, διαχωρισμό μεταξύ των υπαλλήλων, υπερβολικά ή εξευτελιστικά καθήκοντα και ανάμιξη στην προσωπική ζωή του θύματος.

Η παρενόχληση από θέση εξουσίας μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες μορφές παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Στα πλαίσια αυτής της τελευταίας, η παρενόχληση από θέση εξουσίας διακρίνεται από την παρενόχληση όπου ο θύτης είναι χαμηλότερης τάξης από το θύμα και από την παρενόχληση από ο θύτης και το θύμα είναι άτομα της ίδιας τάξης. Ο όρος «παρενόχληση από πολιτική θέση εξουσίας» επινοήθηκε από την Ramona Rush σε μια δημοσίευση το 1993 με θέμα την σεξουαλική παρενόχληση στον ακαδημαϊκό χώρο. Επειδή υφίσταται προκειμένου να δικαιολογήσει και να ενισχύσει μια υπάρχουσα ιεραρχία, η παρενόχληση από θέση πολιτικής εξουσίας δύσκολα γίνεται κατανοητή και προσβάσιμη.