Παρισινή συλλογή ή Sylloge Parisina ή σωστότερα Sylloge S είναι συλλογή 118 ελληνικών επιγραμμάτων που βρέθηκαν στον κώδικα Par. Suppl. gr. 3521. Ο κώδικας αυτός περιέχει στα πρώτα 150 φύλλα διάφορα ρητορικά κείμενα και επιστολές. Η Παρισινή Συλλογή βρίσκεται μαζί με άλλο υλικό στα τελευταία 32 φύλλα (από το φύλλο 179 μέχρι το φύλλο 182), στο τέταρτο τεύχος (quaternium)[1].

Ανάμεσα στα 118 επιγράμματα που την αποτελούν, περιέχει και 16 επιγράμματα τα οποία δε βρίσκονται ούτε στην Παλατινή Ανθολογία ούτε στην Ανθολογία του Πλανούδη[2].

Η τελευταία σημαντική έκδοση της Παρισινής Συλλογής είναι αυτή του Cougny[2] (Epigrammatum Anthologia Palatina cum Planudeis et Appendice Nova Epigrammatum Veterum ex Libris el Marmoribus Ductorum vol. ΙΙΙ, E. Cougny, (Firmin-Didot), Paris, 1890 και εδώ.

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. Byzantine Poetry from Pisides to Geometres. Texts and Contexts. Volume One, APPENDIX I The Poems of John Geometres, 287-288
  2. 2,0 2,1 Bryn Mawr Classical Review 2009.05.41 Αρχειοθετήθηκε 2018-04-13 στο Wayback Machine., «Francesca Maltomini, Tradizione antologica dell'epigramma greco: le sillogi minori di età bizantina e umanistica. Pleiadi 9. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 2008, Reviewed by Lucia Floridi»