Παρτιτούρα (εκ της ιταλικής partitura) ονομάζεται μουσικό βιβλίο ή φυλλάδιο που περιέχει όλα τα μέρη μιας μουσικής σύνθεσης.[1]

Παρτιτούρα του κομματιού "St. Louis Blues"

Τα καθ' εκάστου μέρους της σύνθεσης αυτής γράφονται σε παράλληλα μουσικά πεντάγραμμα από άνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά συνήθως επί της αυτής σελίδας. Τα δε μέτρα αυτής γράφονται επί της αυτής καθέτου κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι φθόγγοι με τους οποίους αποδίδονται οι ήχοι, που θα πρέπει ν' ακουστούν ταυτόχρονα, να βρίσκονται ακριβώς οι μεν κάτω από τους δε.

Η "ταξιθέτηση" των οργάνων και των φωνών γίνεται πάντα από τα οξύτερα προς τα βαρύτονα τηρουμένης έτσι της σειράς εκ των άνω προς τα κάτω. Δεν είναι όμως και σπάνιες οι διάφορες παραλλαγές του κανόνα αυτού ιδίως σε παρτιτούρες όπερας (μελοδράματος) όπου η ταξιθέτηση αυτή γίνεται κατά διάφορο κάθε φορά τρόπο.

Στην ελληνική γλώσσα η παρτιτούρα ονομάζεται (πολύ σπάνια), μερολόγιον.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Μανουσάκης, Στέφανος (2018). Παρτιτούρες: Από την ψηφιοποίησή τους έως τις εμπλουτισμένες εγγραφές ενός διαχειριστικού συστήματος. Θεσσαλονίκη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. σελ. 37. 

Δείτε επίσης

Επεξεργασία