Ο Πείρας ήταν σύζυγος της Στύγας και πατέρας της Έχιδνας, όπως γράφει ο Παυσανίας επικαλούμενος τον Επιμενίδη. [1] Δέν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι' αυτόν τον Πείραντα· ούτε ο Παυσανίας φαίνεται να γνώριζε κάτι άλλο.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησης, VIII (Αρκαδικά), 18.2: "Ἐπιμενίδης δὲ ὁ Κρὴς εἶναι μὲν καὶ οὗτος θυγατέρα Ὠκεανοῦ τὴν Στύγα ἐποίησε, συνοικεῖν δὲ αὐτὴν οὐ Πάλλαντι, ἀλλὰ ἐκ Πείραντος Ἔχιδναν τεκεῖν, ὅστις δὴ ὁ Πείρας ἐστί."