Πειθαρχία ονομάζεται μία συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία ένα άτομο ή μία ομάδα ανθρώπων συμβαδίζουν σε έναν συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας ή τάξης. Η πειθαρχία εφαρμόζεται συνήθως για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Η πειθαρχία μπορεί να είναι μια σειρά από προσδοκίες που απαιτούνται από οποιαδήποτε οντότητα ή κλάδο.

Κατά τη βικτοριανή εποχή αναπτύχθηκε η ιδέα της επιβολής πειθαρχίας στα παιδιά. Ο Εδουάρδος Ή είχε έναν πειθαρχημένο πατέρα, και η γιαγιά του, η Βασίλισσα Βικτώρια, ήταν υπέρμαχος αυτής της πρακτικής. Ο Εδουάρδος επέβαλλε ένα αυστηρότερο σύνολο κανόνων που στόχευαν στην ανάπτυξη παιδιών με μεθόδους σχηματισμού χαρακτήρα, διδασκαλίας αυτοελέγχου και αποδεκτής συμπεριφοράς.