Πειθαρχική ποινή καλείται η επιβαλλόμενη ποινή σε δημόσιους υπαλλήλους ή στρατιωτικούς από τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους ή από τα κατά νόμο συγκροτούμενα συμβούλια.

Οι πειθαρχικές ποινές για τους πρώτους είναι: η επίπληξη, το πρόστιμο, η μετάθεση, ο υποβιβασμός, η προσωρινή παύση και η οριστική παύση. Για δε τους δεύτερους είναι: ο περιορισμός, η επίπληξη, η κράτηση, η φυλάκιση, η αργία και η απόταξη.