Πειρήνη

αξιολογώτερη πηγή της Αρχαίας Κορίνθου

Η Πειρήνη ήταν η αξιολογώτερη πηγή της Αρχαίας Κορίνθου. Στην Ελληνική μυθολογία, η νύμφη της πηγής, η Πειρήνη, ήταν κόρη του Ασωπού,[1][2] του Οιβάλου[3] ή του Ποσειδώνα.[4]

Πειρήνη

Πειρήνη ἠταν και μία απο τις Δαναΐδες.

  1. Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 4.72.1-5
  2. Βακχυλίδης, απὀσπασμα 9 
  3. Μεγάλαι Ηοίαι, απόσπασμα κατά Παυσανία, Ελλάδος περιήγησις 2.2.2
  4. Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις 2.2.2