Η Πεισιδίκη ήταν βασιλοπούλα της Μηθύμνης.

Η προδοσία της Πεισιδίκης

Επεξεργασία

Ο Αχιλλέας πολιόρκησε τη Μηθύμνη αλλά συνάντησε μεγάλη αντίσταση και η πολιορκία κράτησε σε μάκρος. Η Πεισιδίκη, ερωτευμένη με τον Αχιλλέα, πρόδωσε την πόλη της βάζοντας τον ήρωα να ορκιστεί πως θα την παντρευτεί, αλλά μετά την υποδούλωση της πόλης, ο Αχιλλέας διέταξε να την λιθοβολήσουν. Ύστερα, εκτέλεσε τους ήρωες Λάμπετος και Ικετάονα στα τείχη της Μηθύμνης, όπως και τον Τράμβυλο.

Άλλες κοπέλες με το ίδιο όνομα

Επεξεργασία

Πεισιδίκη: Μια κόρη του Αιόλου του Θεσσαλού και της Εναρέτης.

Πεισιδίκη: Μια κόρη του Νέστορα.

Παραπομπές

Επεξεργασία