Η Περιγεννητική θνησιμότητα αφορά τον αριθμό των θνησιγενών και νεογνικών θανάτων, πρώιμων και όψιμων σε κάθε 1000 γεννήσεις