Περιπατητική Σχολή

(Ανακατεύθυνση από Περιπατητική σχολή)

Ο Περίπατος είναι το όνομα της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλη. Όπως και οι άλλες φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας (Ακαδημίας, Στοά, Κήπος) αντλεί το όνομά του από τον τόπο απ 'όπου τα μαθήματα έλαβαν χώρα (σε αυτή την περίπτωση από Περίπατο). Κατά συνέπεια, τα μέλη του σχολείου ονομάστηκαν Περιπατητικοί.

Σήμερα, οι όροι «περιπατητικό» και το επίθετο «περιπατητικό» χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά με την έννοια των "εκπροσώπων / οπαδών του δόγματος του Αριστοτέλη" ή "με βάση τη διδασκαλία του Αριστοτέλη".