Η περισπωμένη (ή και οξυβαρεία ˆ) είναι ένα διακριτικό στη λατινική, ελληνική και κυριλλική γραφή. Η αποτύπωση στα λατινικά είναι σχήματος «ˆ», ενώ η ελληνική περισπωμένη εμφανίζεται ως: ῀.

Η περισπωμένη

Η περισπωμένη έχει τις ρίζες της στην πολυτονική ορθογραφία της Αρχαίας Ελληνικής, όπου σημειώνονταν μόνο σε μακρές συλλαβές, όταν ο ομιλητής έπρεπε να ανέβαζε τον τόνο της φωνής του και μετά να κατεβάσει τον τόνο της φωνής του κατά την προφορά του ίδιου φωνήεντος. Η περισπωμένη χρησιμοποιούνταν μέχρι την κατάργηση του πολυτονικού συστήματος, το 1982.

Unicode
Unicode HTML κώδικα Σύμβολο
Greek Perispomeni U+1FC0 &# 8128;
Combining Greek Perispomeni U+0342 &# 834; ͂
Tilde U+007E &# 126; ~
Combining Tilde U+0303 &# 771; ̃
Circumflex Accent U+005E &# 94; ^
Combining Circumflex Accent U+0302 &# 770; ̂