Περιφέρειες του Νότιου Σουδάν

Tο Νότιο Σουδάν διαιρείται σε 3 περιφέρειες:

Περιφέρειες του Νότιου Σουδάν.
  Μπαχρ ελ Γαζάλ
  Ισημερία
  Μείζων Άνω Νείλος
Περιφέρεια Πρωτεύουσα
Μπαχρ ελ Γαζάλ Βάου
Ισημερία Τζούμπα
Μείζων Άνω Νείλος Μαλακάλ

Tο Νότιο Σουδάν υποδιαιρείται σε 10 πολιτείες (βιλαέτια):

Πολιτεία Περιφέρεια Πρωτεύουσα
Βόρειο Μπαχρ ελ Γαζάλ Μπαχρ ελ Γαζάλ Αβέιλ
Δυτικό Μπαχρ ελ Γαζάλ Μπαχρ ελ Γαζάλ Βάου
Πολιτεία Λιμνών Μπαχρ ελ Γαζάλ Ρούμπεκ
Βαρράπ Μπαχρ ελ Γαζάλ Κουατζόκ
Δυτική Ισημερία Ισημερία Γιάμπιο
Ανατολική Ισημερία Ισημερία Τορίτ
Κεντρική Ισημερία Ισημερία Τζούμπα
Τζογγλέι Μείζων Άνω Νείλος Μπορ
Δυτικός Άνω Νείλος Μείζων Άνω Νείλος Μπεντιού
Άνω Νείλος Μείζων Άνω Νείλος Μαλακάλ