Περιφερειακή Επιτροπή Οικοδόμησης

Οι Περιφερειακές Επιτροπές Οικοδόμησης έχουν οργανωθεί από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά σε πολλές χώρες ώστε να επιβλέπουν την κατασκευή και την συντήρηση των τόπων λατρείας τους, που ονομάζονται Αίθουσες Βασιλείας και Αίθουσες Συνελεύσεων[1]. Ο σκοπός αυτών των επιτροπών, οι οποίες συνήθως αποτελούνται από πέντε ως εφτά άτομα με σχετική εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα, είναι να συντονίσουν τις προσπάθειες όσων περιλαμβάνονται έτσι ώστε να κατασκευαστούν ελκυστικές και λειτουργικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι ταυτόχρονα και βιώσιμες οικονομικά.

Οι Περιφερειακές Επιτροπές Οικοδόμησης συνεργάζονται με τις τοπικές εκκλησίες των Μαρτύρων του Ιεχωβά που επιθυμούν να χτίσουν ή να ανακαινίσουν έναν τόπο λατρείας, κάτω από την κατεύθυνση του τοπικού Γραφείου Τμήματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Οι επιτροπές αυτές βοηθούν στον έλεγχο της καταλληλότητας περιοχών που εξετάζονται για ανοικοδόμηση, στην αγορά γης και υλικών, και στον συντονισμό των προσπαθειών των εθελοντών που έρχονται για να εργαστούν από την ευρύτερη περιοχή.

Όπως συμβαίνει και σε κάθε επίπεδο στην οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, τα μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Οικοδόμησης εργάζονται εθελοντικά και δεν λαμβάνουν κάποια οικονομική απολαβή για την εργασία τους.

Το έργο των Περιφερειακών Επιτροπών οικοδόμησης έχει καταστήσει δυνατό για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά να οικοδομήσουν ή να ανακαινίσουν τόπους λατρείας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μερικές φορές ακόμη και μέσα σε δύο μέρες. Επίσης, συντονίζουν το έργο ανακούφισης των ατόμων που έχουν πληγεί από κάποια φυσική ή άλλη καταστροφή και βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να επισκευάσουν τις Αίθουσες Βασιλείας και τα σπίτια των ομοπίστων τους και άλλων ατόμων στην πληγείσα περιοχή.

ΥποσημειώσειςΕπεξεργασία