Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνομάθειας

Το Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνομάθειας (ΠΕΕ) θεσμοθετήθηκε το 1998 (ΠΔ 363/15.10.1998, ΦΕΚ 242/29.10.1998). Επίσημος φορέας πιστοποίησης της Ελληνομάθειας είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας[1]. Πέρα από τη γενική χρήση που μπορεί να έχει σαν κάθε αποδεικτικό γλωσσομάθειας, το Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνομάθειας χρησιμεύει πιο συγκεκριμένα[2]:

  • για τη χορήγηση της άδειας παραμονής «επί μακρόν διαμένοντος»: επίπεδο Α2
  • για τις σπουδές: επίπεδο Β2 για να εγγραφούν αλλογενείς/αλλοδαποί σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
  • για το διορισμό στο δημόσιο: επίπεδο Γ1
  • για άλλους επαγγελματικούς σκοπούς: Το απαιτούμενο επίπεδο ελληνομάθειας ορίζεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα και προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. «Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας». www.greek-language.gr. Ανακτήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2019. 
  2. «Θεσμοθέτηση και Χρηστικότητα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας». www.greek-language.gr. Ανακτήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2019.