Πλατφόρμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης

Η πλατφόρμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης ή συλλογικής ευαισθητοποίησης ή ενημέρωσης (αγγλικά: community awareness platform, collective awareness platform, CAP) ονομάζεται το μέσο που έχει στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση των πολιτών με τη χρήση του διαδικτύου. Οι πλατφόρμες κοινωνικής ευαισθητοποίησης έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση των ατόμων κυρίως σε θέματα αειφορίας (προστασία περιβάλλοντος, σωστή διαχείριση απορριμμάτων, υδάτινων πόρων) και σε κοινωνικά θέματα (ρατσισμός, σχολικός εκφοβισμός κ.α.). Χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν περιορίζονται στην ενημέρωση, αλλά επιδιώκουν την ενεργό εμπλοκή. Στοχεύουν στην υιοθέτηση πιο υπεύθυνων συμπεριφορών από τους πολίτες και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση πολιτικών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιούνται τα προγράμματα Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation (CAPS) με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση σε θέματα αειφορίας και κοινωνικής καινοτομίας.

Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις, όπως το FollowGreen που σε συνεργασία με Δήμους επιβραβεύει την ανακύκλωση

ΠηγέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία