Πλοκή είναι η χωροχρονική αναδιευθέτηση μιας ιστορίας, με σκοπό αφενός να τραβήξει το ενδιαφέρον του αναγνώστη - θεατή - ακροατή από την αρχή της, αφετέρου να δώσει πληροφορίες για την ιστορία που πρόκειται να διαβάσει, ακούσει ή δει. Από την πλοκή δημιουργείται και η διακοπή (σασπένς), μια τεχνική που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της εξιστόρησης.

Η πλοκή είναι σύγχρονη σχετικά εφεύρεση, καθώς με την έκρηξη της προσφοράς στον τομέα της δραματουργίας, κατέστη αναγκαίο να υποκλέπτεται το ενδιαφέρον του θεατή, που αλλιώς θα ατονούσε και θα χανόταν. Η διαφορά της ιστορίας από την πλοκή είναι ότι η ιστορία αποτελείται από την ομαλή διαδοχή των γεγονότων με χρονολογική σειρά, ενώ η πλοκή είναι η αναδιευθέτησή τους με σκοπό την πιο ενδιαφέρουσα εξιστόρησή τους

Κλασσικό παράδειγμα πλοκής είναι η διαδοχή των σκηνών στις σαπουνόπερες ή η αρχική σκηνή στις ταινίες δράσης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία