Ο όρος αυτός που απαντάται κυρίως στο πληθυντικό Πολέμου κίνδυνοι (war risks) αποτελεί σημαντικό όρο τόσο στα ναυλοσύμφωνα όσο και στη θαλάσσια ασφάλιση.

Ως όρος των ναυλοσυμφώνων περιλαμβάνει πρώτα την "γενική ρήτρα πολέμου" και κατά δεύτερο προσδιορίζει σε τι ενέργειες θα προβεί το πλοίο σε καιρό πολέμου ή βρεθεί σε εμπόλεμη περιοχή και δεν έχει λάβει σαφείς εντολές των συμβαλλομένων.

Ως όρος στη θαλάσσια ασφάλιση αποτελεί ιδιαίτερη κάλυψη κινδύνου κατά περίπτωση (σε εμπόλεμη θαλάσσια περιοχή, αποκλεισμού λιμένος κλπ.) επεκτεινόμενη τόσο επί του πλοίου, και του φορτίου όσο και επί του ναύλου.

Δείτε επίσης Επεξεργασία