Πολιορκία της Νίσιβης (573)

Η Πολιορκία της Νίσιβης έλαβε χώρα το 573 όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, υπό τον αυτοκράτορα Ιουστίνο Β'΄, πολιόρκησε τη Σασανιδική πόλη Νίσιβη. Οι Σασανίδες υπερασπίστηκαν με επιτυχία την πόλη και νίκησαν τη Βυζαντινή δύναμη. [1]

Το Βυζαντινο-Αραβικό σύνορο από τον 7ο ως τον 10ο αι. John Haldon, The Palgrave Atlas of Byzantine History. London 2005, p. 109

Σύμφωνα με το «Ιουστινιάνειο τρόπο», οι Ρωμαίοι κινητοποίησαν μηχανικούς της φρουράς για την επίθεση και τους διέταξαν να πραγματοποιήσουν μία «πολύ σύνθετη πολιορκία». [2]

Ο λόγος πίσω από την καταστροφή των Ρωμαίων στη Νίσιβη φένεται να οφειλόταν σε διαφωνίες μεταξύ των Ρωμαίων αξιωματικών. [3] Σύμφωνα με τα Συριακά χρονικά, ωστόσο, οι Σασανιδικές δυνάμεις κατάφεραν να καθυστερήσουν τον Ρωμαϊκό στρατό, επιτρέποντάς τους να προετοιμαστούν για εκτεταμένη άμυνα. [4] Μία καταγραφή ανέφερε επίσης μία αποτυχία πληροφοριών από Άραβες πράκτορες, έτσι ώστε οι Ρωμαίοι να αγνοούν την κίνηση του στρατού των Σασανιδών προς τη διασταύρωση του Ευφράτη με το Kαμπούρ. [5] Αυτός ο στρατός επιτέθηκε στους Ρωμαίους από τα μετόπισθεν.

Μετά την άρση της πολιορκίας, οι Σασανίδες χρησιμοποίησαν τους ρωμαϊκούς καταπέλτες, που είχαν εγκαταλειφθεί, στην επιτυχή πολιορκία της Δάρας, αργότερα εκείνο το έτος. [1] Η συγκεκριμένη πολιορκία κράτησε έξι μήνες και η νίκη έδωσε στον Χοσρόη Α΄ ένα άλλο σημαντικό φρούριο στην ανατολική Μεσοποταμία, εκτός από τη Νίσιβη. [6]

Bιβλιογραφικές αναφορές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 Petersen 2013.
  2. Petersen 2013, σελ. 121.
  3. Petersen 2013, σελ. 327.
  4. Petersen, Leif Inge Ree (2013). Siege Warfare and Military Organization in the Successor States (400-800 AD): Byzantium, the West and Islam. Leiden: BRILL. σελ. 569. ISBN 9789004251991. 
  5. Curtis, Vesta Sarkhosh· Stewart, Sarah (2008). The Sasanian Era. London: I.B.Tauris. σελίδες 123. ISBN 9781845116903. 
  6. Bury, J. B. (2015). A History of the Later Roman Empire. Cambridge, MA: Cambridge University Press. σελ. 100. ISBN 9781108083188.