Πορτοκαλί (πολιτική παράταξη)

Οι Πορτοκαλί ήταν μια πολιτική παράταξη στην Ολλανδία και το Βέλγιο κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Υπερασπίζονταν τον Οίκο της Οράγγης εναντίον των Πατριωτών οι οποίοι αντιτίθονταν στο "τοπαρχικό" (ηγεμονικό) καθεστώς. Στο Βέλγιο η παράταξη "επέζησε" μέχρι και τη δεκαετία του 1830, κινούμενη δυναμικά εναντίον της Βελγικής Επανάστασης και της τάσης για ανεξαρτησία.