Πρεσβύτερος

θρησκευτικός λειτουργός του Χριστιανισμού

Ο όρος πρεσβύτερος αναφέρεται κυριολεκτικά σε ένα άτομο γεροντότερο, μεγαλύτερο σε ηλικία από κάποιο άλλο. Ειδικότερα, προσδιορίζει ένα θρησκευτικό λειτουργό, δημογέροντα, πρόεδρο σωματείου ή δάσκαλο. Ως ιστορική αναφορά, μπορεί να περιγράφει ένα μέλος της ρωμαϊκής συγκλήτου ή ενός ιουδαϊκού συμβουλίου.

Τμήμα μιας σειράς λημμάτων
Βαθμοί Ιεροσύνης της
Επίσκοπος
Πρεσβύτερος
Διάκονος

Χριστιανισμός Επεξεργασία

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το αξίωμα του πρεσβυτέρου ταυτίζεται με εκείνο του ιερέα. Στους Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν υφίσταται τάξη κληρικών ή ιερέων και ο πρεσβύτερος —όρος συνώνυμος με τον επίσκοπο— έχει την ευθύνη της ποίμανσης των μελών της τοπικής εκκλησίας.

Δείτε επίσης Επεξεργασία