Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής

Ένας προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC), ή προγραμματίσημους ελεγκτής είναι μια συσκευή η οποία αντικαθιστά στον πίνακα κλασικού αυτοματισμού όλους τους βοηθητικούς ηλεκτρονόμους, τα χρονικά, τους απαριθμητές ένας βιομηχανικός ψηφιακός υπολογιστής που έχει γίνει ανθεκτικός και προσαρμόζεται για τον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής, όπως γραμμές παραγωγής, ή ρομποτικές συσκευές, ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαιτεί την υψηλή αξιοπιστία ελέγχου και την ευκολία του προγραμματισμού και τη διαδικασία διάγνωσης βλαβών.

Αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στην αυτοκινητική βιομηχανία για να παρέχουν ευέλικτους, ανθεκτικούς και εύκολα προγραμματίσημους ελεγκτές για να αντικαταστήσουν τη σκληρή καλωδίωση ηλεκτρονόμων σημάτων και τα χρονόμετρα. Από τότε έχουν υιοθετηθεί ευρέως ως ελεγκτές αυτοματισμού υψηλής αξιοπιστίας, και είναι κατάλληλοι για σκληρά περιβάλλοντα. Ένα PLC είναι ένα παράδειγμα από ένα "σκληρό" σύστημα που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο μιας που τα αποτελέσματα πρέπει να παράγονται σε απάντηση στις συνθήκες εισόδου του συστήματος μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλιώς θα υπάρξει ακούσια λειτουργία.

Επισκόπηση

Επεξεργασία
 
Siemens Simatic S7-400 σύστημα σε ένα ράφι, από αριστερά προς τα δεξιά: μονάδα παροχής ρεύματος (PSU), η CPU, η ενότητα διεπαφών (IM) και η επικοινωνία του επεξεργαστή (CP).

Μπορούν να σχεδιαστούν για τις πολλαπλές ρυθμίσεις των ψηφιακών και αναλογικών I/O, εκτεταμένες κυμάνσεις της θερμοκρασίας, ανοσία στον ηλεκτρικό θόρυβο, και αντοχή σε χτυπήματα και κραδασμούς. Προγράμματα για τον έλεγχο της λειτουργίας της μηχανής αποθηκεύονται συνήθως σε battery-backed-up ή μη-πτητική μνήμη.

Το PLC γεννήθηκε από την αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ. Πριν από το PLC, ο έλεγχος, η αλληλουχία και η λογική για την ασφαλή κατασκευή των αυτοκινήτων  ρυθμίζονταν ρελέ (ηλεκτρονόμους), cam χρονόμετρα, κρουστικούς χρονιστές, και βασίζονταν στους ελεγκτές κλειστού βρόχου. Από αυτά θα μπορούσαν να αριθμούν σε εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες κομμάτια, η διαδικασία για την ενημέρωση αυτών των εγκαταστάσεων ήταν πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή, και επίσης χρειάζονταν ηλεκτρολόγοι για να συνδέσουν  το κάθε ρελέ και για να αλλάξουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους.

Όταν οι ψηφιακοί υπολογιστές έγιναν διαθέσιμοι, προγραμματίσημες συσκευές γενικής χρήσης χρησιμοποιήθηκαν για να ελέγξουν τη διαδοχική και συνδυαστική λογική σε βιομηχανικές διεργασίες. Ωστόσο, αυτοί οι πρώτες υπολογιστές απαιτούσαν ειδικούς προγραμματιστές και αυστηρούς περιβαλλοντικούς ελέγχους για τη θερμοκρασία, την καθαριότητα και την ποιότητα ισχύος. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, το PLC αναπτύχθηκε με πολλά βασικά χαρακτηριστικά. Δεν θα ανεχόταν το shop-floor περιβάλλον, θα υποστήριζε τη bit-μορφή εισόδου και εξόδου με έναν εύκολα επεκτάσιμο τρόπο, δεν θα απαιτούσε χρόνια εκπαίδευσης για να το χρησιμοποιήσει κάποιος, και θα επέτρεπε την παρακολούθηση της λειτουργίας. Μιας που πολλές βιομηχανικές διεργασίες έχουν χρονοδιαγράμματα εύκολα να αντιμετωπιστούν με τους χρόνους απόκρισης στο χιλιοστό του δευτερολέπτου, στα σύγχρονα (γρήγορα, μικρά, αξιόπιστα) ηλεκτρονικά διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την οικοδόμηση αξιόπιστων ελεγκτών, και η απόδοση θα μπορούσε να ανταλλαχθεί για την αξιοπιστία τους.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία