Προληπτικό ημερολόγιο

Μια δεδομένη ημερομηνία λέμε ότι ορίζεται με βάση το προληπτικό ημερολόγιο, όταν η ημερομηνία βρίσκεται χρονικά παλαιότερα από την εγκαθίδρυση του ημερολογίου, και υπολογίζεται εκ των υστέρων με επέκταση των κανόνων του ημερολογίου προς το παρελθόν.