Προοπτική (γεωμετρία)

Δύο στοιχεία σε ένα επίπεδο ονομάζεται προοπτική από ένα σημείο[1] Ο αν οι γραμμές που συνδέουν τα αντίστοιχα σημεία των στοιχείων συναντούνται στο Ο. Δυικά, τα στοιχεία είναι προοπτικά από μια γραμμή, αν τα σημεία τομής των αντίστοιχων γραμμών βρίσκονται όλα σε μία γραμμή. Η σωστή ρύθμιση για αυτήν την έννοια είναι στην προβολική γεωμετρία, όπου δεν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις λόγω των παράλληλων γραμμών αφού όλες οι γραμμές συναντούνται. Αν και εδώ αναφέρεται για το επίπεδο, η έννοια επεκτείνεται εύκολα και σε υψηλότερες διαστάσεις.

Δύο προοπτικά τρίγωνα, με τον προοπτικό άξονα και το κέντρο

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία