Για άλλες χρήσεις, δείτε: προσαρμογή (αποσαφήνιση).

Στη βιολογία, προσαρμογή είναι μια ιδιότητα ενός οργανισμού, δομή, ένα φυσιολογικό γνώρισμα, μια συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό της οποίας η κατοχή ευνοεί το άτομο στον αγώνα για επιβίωση. Δεν είναι μια τελεολογική διαδικασία.Στη φυσιολογία, ειδικότερα, ο όρος αποδίδει την αλλαγή στο βαθμό ευαισθησίας ενός αισθητηρίου οργάνου, προκειμένου να ανταποκριθεί σε μη κανονικές συνθήκες[1]. Ως προσαρμογή εννοείται επίσης οποιοδήποτε συμπεριφορισμό, ανατομικό ή φυσιολογικό χαρακτηριστικό που ευνοεί τις δυνατότητες επιβίωσης και αναπαραγωγής του οργανισμού[2]. Είναι αποτέλεσμα της φυσικής επιλογής.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. "adaptation". A Dictionary of Science, εκδ. Ε´, Oxford University Press, 2005
  2. King Robert C., Stansfield William D., Mulligan Pamela K. A Dictionary of Genetics, εκδ. Ζ', Oxford University Press, 2006

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα στο Wikimedia Commons