Άνοιγμα κυρίου μενού

Το Προσδόκιμο επιβίωσης είναι η αναμενόμενη πιθανότητα επιβίωσης που θα μπορούσε να ευρεθεί από την εφαρμογή των παρόντων ρυθμών θνησιμότητας ανάλογης με την ηλικία ως προς ένα σώμα νεογέννητων.