Προσδόκιμο ζωής ή προσδόκιμο επιβίωσης ονομάζεται ο αριθμός των ετών που αναμένεται να ζήσει ένα μέσο άτομο μιας δεδομένης ηλικίας. Πολυάριθμοι παράγοντες επηρεάζουν το προσδόκιμο ζωής, συμπεριλαμβανομένων των συνηθειών (π.χ. κάπνισμα), των χρόνιων νόσων (π.χ. συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, νεφροπάθεια τελικού σταδίου ή καρκίνοι), του φύλου (οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες)της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης,της διατροφής, τής ψυχολογίας

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Life expectancy στο Wikimedia Commons