Άνοιγμα κυρίου μενού

Προϋπολογισμός

η εκτίμηση του εισοδήματος και των δαπανών κατά τη διάρκεια μιας μελλοντικής περιόδου (συνήθως ενός χρόνου) που γίνεται από ένα οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό

Προϋπολογισμός είναι η εκτίμηση του εισοδήματος και των δαπανών κατά τη διάρκεια μιας μελλοντικής περιόδου (συνήθως ενός χρόνου) που γίνεται από ένα οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία