Πρόστεγο ή καμπούνι (forecastle) ονομάζεται το μπροστινό, πλωριό, υπερκατασκεύασμα (υπερκατασκευή) του πλοίου, δηλαδή η υπερκατασκευή που βρίσκεται πάνω από το κύριο κατάστρωμα. Τέτοια υπερκατασκευή έφεραν παλαιότερα όλα τα ιστιοφόρα, όπου έφεραν τα πρωραία πυροβόλα, εξ ου και ο αγγλικός όρος σε μετάφραση "πλωριόκαστρο". Συνέχισε όμως να φέρεται και στα ατμοκίνητα επιβατηγά, φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια κ.ά.
Το πρόστεγο αποτελεί κυρίως αποθηκευτικό χώρο για υλικά και εργαλεία καταστρώματος, όπως π.χ. σχοινιά, συρματόσχοινα, χρώματα, λάδια, κ.λπ.. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν παλαιότερα και ενδιαιτήματα πληρώματος. Επί του καταστρώματος του προστέγου φέρονται τα βαρούλκα αγκυρών, ο πρωραίος ιστός και το στιλίδιο.

Το πρόστεγο φορτηγού τύπου τριών νησίδων, στην υπερυψωμένη πλώρη

Τα σύγχρονα επιβατηγά πλοία δεν φέρουν την υπερκατασκευή αυτή, διατηρώντας το κύριο κατάστρωμα σε όλο το μήκος τους, τα δε βαρούλκα αγκυρών βρίσκονται στο υπόφραγμα της πλώρης, δηλαδή κάτω από το κύριο κατάστρωμα της πλώρης. Στα πολεμικά πλοία συνεχίζεται να χρησιμοποιείται εθιμικά ο όρος αυτός εννοώντας περισσότερο τις εγκαταστάσεις του πρωραίου υποφράγματος, δεδομένου ότι πρόστεγο δεν έφεραν ποτέ τα θωρηκτά, αεροπλανοφόρα και βεβαίως τα υποβρύχια.

Λαογραφία Επεξεργασία

Το καμπούνι κατά την κοινή ναυτική ορολογία αποτελούσε και αποτελεί τη "λέσχη του πληρώματος" των φορτηγών πλοίων. Εκεί συγκεντρώνονται οι ναύτες κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή μετά την εργασία τους εξ ου και "γλώσσα του καμπουνιού" ονομάζεται η ιδιωματική γλώσσα "αργκό" των ναυτών π.χ. "νέα του καμπουνιού" αντίστοιχο με το κοινό "ράδιο αρβύλα" που αφορούν φήμες από τον κύκλο των ναυτών.

Δείτε επίσης Επεξεργασία