Πρόταση ονομάζεται μια νοηματικά ολοκληρωμένη σειρά από λέξεις με κεντρικό χαρακτηριστικό ένα ρήμα. Οι προτάσεις δημιουργούν τις περιόδους και ημιπεριόδους.

Διαίρεση των προτάσεων

Επεξεργασία

Οι προτάσεις διακρίνονται σε κύριες και δευτερεύουσες. Κύριες ονομάζονται οι προτάσεις που μπορούν να σταθούν ανεξάρτητα στο λόγο, παράγουν δηλαδή κατανοητό αποτέλεσμα. Δευτερεύουσες ονομάζονται όσες δεν μπορούν να σταθούν ανεξάρτητα στο λόγο, δηλαδή αν απομονωθούν δεν παράγουν κατανοητό αποτέλεσμα.