Πρόταση δυσπιστίας

διαδικασία για καθαίρεση προσώπου από θέση ευθύνης


Πρόταση δυσπιστίας ή πρόταση μομφής ονομάζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την καθαίρεση ενός ατόμου από θέση ευθύνης (κυβέρνηση, διευθυντικό στέλεχος κλπ.) που δεν θεωρείται πλέον κατάλληλο να κρατήσει αυτήν τη θέση επειδή είναι ανεπαρκής, δεν εκπληρώνει υποχρεώσεις του ή είναι επιζήμιο. Στα δημοκρατικά πολιτεύματα, η πρόταση μομφής κατατίθεται για την καθαίρεση του αρχηγού του κράτους ή για την απομάκρυνση της κυβέρνησης και στη συνέχεια για προκήρυξη εκλογών.

Η πρόταση μομφής, μερικές φορές, είναι διαφορετική από μια πρόταση δυσπιστίας. Η πρόταση μομφής μπορεί να είναι εναντίον ενός μεμονωμένου υπουργού ή μιας ομάδας υπουργών, αλλά η πρόταση δυσπιστίας στρέφεται εναντίον ολόκληρης της κυβέρνησης. Και πάλι, ανάλογα με τους ισχύοντες κανόνες, οι προτάσεις μομφής ενδέχεται να χρειαστεί να αιτιολογηθούν ενώ οι προτάσεις δυσπιστίας δεν χρειάζεται να αιτιολογηθούν.