Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Όπερα-επέκταση.