Πρότυπο:Αθλητικός σύλλογος-επέκταση

Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Αθλητικός σύλλογος-επέκταση.