Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Αθλητισμός-επέκταση.