Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Αλγόριθμος-επέκταση.