Το πρότυπο παίρνει τις ακόλουθες παραμέτρους με την αντίστοιχη εμφάνιση:

νέο νέα νέα κοινοποίηση
συζήτηση ? συνεχιζόμενη συζήτηση
εξέλιξη υπό εξέλιξη
έγινε εντάξει ok + έγινε
αποσύρθηκε ανακλήθηκε ανακληθείσα αίτηση
ημιτελής κοινοποίηση ημιτελής
παλιό παλιά παλιά αναφορά
σφάλμα λάθος εσφαλμένη αναφορά
απορρίφθηκε απορρίπτεται αναφορά που απορρίφθηκε
εγκαταλειμμένη εφαρμογή ή διόρθωση ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε

Παράδειγμα

Επεξεργασία
{{αναφορά προβλήματος|εξέλιξη}}
Κατάσταση: υπό εξέλιξη


</includeonly>