Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Αστρονομία-επέκταση.