Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Αυτοκίνητο-επέκταση.