Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Βιογραφία-επέκταση.