Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Βιολογία-επέκταση.