Πρότυπο:Βόρεια Μακεδονία-επέκταση
Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Βόρεια Μακεδονία-επέκταση.