Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Γεωργία (χώρα)-επέκταση.