Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Γλυπτική-επέκταση.